Talde sozialki erantzulea gara, eta pertsonekin eta ingurunearekin konprometituta gaude. Energiaren kontsumoa murrizteko aplikazio eta fabrikazio sistema berriak garatzeko ahalegin handia egiten duen taldea gara, bide batez kontsumoaren eraginkortasuna areagotzeko eta garapen iraunkorra bultzatzeko.

Kalitatea, arau sozialak, lan arauak eta lege arauak dira, besteak beste, Mondragon Assemblyn kontuan hartzen ditugun irizpideak. Printzipio etikoei eta arduratsuei jarraituta jarduten dugu bezeroekin, langileekin, hornitzaileekin, gizartearekin eta ingurumenarekin.

Gure enpresan arau horiek egoki betetzen direla egiaztatzeko, kode etiko hau eta politika hauek sortu ditugu:

Jokabide kodea

Pribatasuneko eta konfidentzialtasuneko politika

Diru laguntzen politika

Ustelkeriaren aurkako politika

Gatazka eta jazarpen egoeretan jarduteko politika

Interes gatazkako politika

Kudeaketa sistema
bateratuaren politika

Urteko txostena

Si observas algún incumplimiento respecto al código ético y las políticas puedes ponerte en contacto a través del siguiente email: socialresponsibility@mondragon-assembly.com